BAT, czyli Behavior Adjustment Training jest naturalną techniką wzmacniania umiejętności społecznych wśród psów.

Tu Pedro uczy się, że można zwiększyć dystans do psa, komunikując się inaczej niż za pomocą obszczekiwania.